www.orden.fi  - IT-kursseja ja opastusta

  Excel Project Word PowerPoint Windows Asiakaspalvelu Uutiset Sisältö Linkit

Räätälöidyt kurssit. Yksilöllistä opastusta tietokoneen käyttöön.
 

 

 

Kaikkia kurssisisältöjä voidaan räätälöidä asiakkaan toiveiden mukaan. Lisäksi Word yksilövalmennus, tehokas 1-3 h jaksoissa.

Microsoft Word -kurssit

Tekstinkäsittelyohjelmat ovat monipuolisia apureita, jotka helpottavat ajatusten ja tiedon koostamista sekä niiden julkaisemista erilaisissa muodoissa. Kurssit nopeuttavat ja helpottavat kirjoittamista. Koulutustarjonta:

Word taso 1 - perusteet hallintaan
Kohderyhmä: Tekstinkäsittelyn perusteiden oppimista kaipaaville. Luo pohjan ohjelman jouhevalle ja tehokkaalle käytölle. Esitietotarve: Windows-ympäristön perustuntemus. Kesto 1 pv. Kurssisisältö: Työskentely-ympäristö, Tekstin kirjoitus tietokoneella, Muotoilu, Kappale ja Kohti tulostusta.

Word taso 1 - kertaus
Kohderyhmä: Tekstinkäsittelyn taitojen kertausta kaipaavalle. Kesto 0,5 pv. Kurssisisältö: Työskentely-ympäristö, Tekstin kirjoitus tietokoneella, Muotoilu, Kappale, Leikepöytä, Kohti tulostusta

Word taso 2 - jatkokurssi
Kohderyhmä: Ohjelmaa toistuvasti käyttävälle, joka tarvitsee hyödyntää tekstinkäsittelyä tehokkaasti. Esitietotarve: Word taso 1 – perusteet hallintaan. Kesto 1 pv, Kurssisisältö: Kertaus ja syvennys, Asetukset, Taulukot, Palstat, Kuva ja Vinkit.

Word taso 3 - lomake
Kohderyhmä: Tiedon kerääjille ja kokoajille ja heidän tukiryhmille. Lomakkeet selkeyttävät tiedon keruuta, korottavat vastausten laatua, helpottavat vastaajan ja nopeuttavat kerääjän työtä. Esitietotarve: Word taso 2 – jatkokurssi. Kesto 1 pv. Taulukko lomakkeena, Tekstin kirjoittaminen ja muotoilu lomakkeen luomisen  yhteydessä, Ylä- ja alatunnisteet, Sivuasetukset, Kentät , Suojaus, Täyttö, Näyttötyypit, Tavutus ja oikoluku, Malliksi, Tulostusasetukset, Kentät ja laskenta, Tietojenkeruu.

Word taso 3 - monisivuinen teos
Kohderyhmä: Pitkiä asiakirjoja kirjoittavalle tai kokoavalle tekstinkäsittelijälle. Esitietotarve: Word taso 2 – jatkokurssi. Kesto 1 pv. Kurssisisältö: Tyylit, Otsikoiden numerointi, Teoksen kokoaminen erilaisista asiakirjoista, Sisällysluettelo ja hakemisto, Ylä- ja alatunniste, Kenttä, Taulukot, Kuvan sijoittaminen, Tiedon tuominen muista ohjelmista, Merkkien ja muotoilujen etsiminen ja korvaaminen, Liikkuminen, Kommentti ja muokkausmerkintä, Asiakirojen vertailu, Asiakirjamallin tekeminen pitkästä asiakirjasta.

Word taso 3 - sparraus
Kohderyhmä: Alati tekstinkäsittelyä hyödyntäville, jotka kaipaavat vinkkejä työskentelyn tehostamiseksi. Esitietotarve: Word taso 2 – jatkokurssi. Kesto 1 pv. Kurssisisältö: Asettelu, Leikepöytä, Muokkausmerkintöjen (Track Changes) lisääminen ja hyväksyminen, Sarakkeet suoraksi, Sarkaimet, Taulukkon ominaisuudet, Luettelomerkit ja numerointi, Tyylien käyttöt, Sisällysluettelo, Kuvat ja Automaattinen korjaus.

Vaikka itse kirjoittaminen on ajan myötä nopeutunut, ovat kirjainmuodot säilyneet 2000 vuotta.

Yhteystiedot: p. 040 5844 045